Обучителни курсове по програмата "Аз Мога Повече"

 

ЦПО "Екселиа" обучава по почти 100 курсиста годишно в различни курсове за професионална квалификация. От 2 декември започват курсове за дистанционн обучение по "Оперативно счетоводство", "Икономика и мениджмънт", "Бизнес администрация", 'Сътрудник социални дейности" по програма "Аз мога повече".

Ако сте одобрени за обучение с ваучери, можете да ни потърсите за повече информация. “Екселиа” ЕООД е одобрен от Агенцията по заетостта доставчик на обучение (доставчик на услуги за ключови компетентности и професионално обучение по програма "Аз мога повече").

Как да се запишете при нас?


Издаденото Ви от бюрото по труда уведомление удостоверява, че вече сте одобрен за програмата ("Аз мога повече") и в едномесечен срок трябва да си намерите доставчик на обучение.

За да се запишете в “Екселиа”, трябва да донесете или изпратите с куриер уведомлението в нашия офис, за да го подпечатаме и да ви го върнем. Когато го изпращатe, е необходимо да ни оставите следните данни: ЕГН, телефон, адрес за обратна кореспонденция, както и имейл. С подпечатаното от нас уведомление удостоверявате, че сте ни избрали за доставчик. В него се упоменава и датата на започване на курса. Трябва да го занесете в бюрото по труда, преди да изтече срокът му. Седем дни преди началото на курса ще Ви издадат ваучер (оригинал и копие), който трябва да ни предоставите. Сключваме договор и започвате Вашето обучение по програмата. Получавате подробни инструкции по имейл относно курса и задължителните изисквания по програмата.

За повече информация:
гр. Варна, ул. „Презвитер Козма” 11
052 307 398
e-mail: office@excellia.bg
facebook: excellia